MFG-Nienburg /Weser von 1971 e.V.

                                                              Modellflugplatz Oyle